Återställ EV kompen.

Används för att ställa in om exponeringsvärdet som är inställt med hjälp av [Expon.kompens.] ska hållas kvar i minnet när produkten stängs av och exponeringskompensationsratten är inställd på ”0”.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Återställ EV kompen.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Behåll:
Inställningarna behålls.
Återställ:
Används för att återställa inställningarna.