Montering av motljusskyddet

Vi rekommenderar att du använder motljusskyddet för att förhindra att ljus utanför tagningsområdet påverkar bilden.

  1. Passa ihop motljusskyddets monteringsdel med framkanten på objektivet och vrid motljusskyddet medurs tills det klickar till.

OBS!

  • Se till att motljusskyddet är monterat på rätt sätt. Annars kan det hända att motljusskyddet inte har någon effekt, eller att det delvis kommer med i bilden.
  • När motljusskyddet är rätt monterat ska monteringsmärket för objektivkåpan (den röda linjen) på objektivet stå mitt för det röda indexmärket på motljusskyddet.(Det kan hända att det inte finns något monteringsmärke för objektivkåpa på somliga objektiv.)
  • Ta av motljusskyddet när blixten används, eftersom motljusskyddet annars kommer att blockera blixtljuset och komma med som en skugga i bilden.
  • För att förvara motljusskyddet efter tagningen kan man sätta på det på objektivet bak och fram.