Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop är en mjukvarusvit som innehåller funktioner för bland annat fjärrstyrd tagning från en dator, och justering och bearbetning av RAW-bilder som tagits med kameran.Genom att använda Imaging Edge Desktop tillsammans med [Mlttag. bildp.just] kan du ta, kombinera och justera bilder i tur och ordning.

Viewer:
Används för att titta på och söka efter bilder.

Edit:
Används för att redigera bilder, göra olika korrigeringar för t.ex. tonkurvan och bildskärpan, samt bearbeta bilder som är tagna i RAW-format.

Remote:
Du kan ställa in kameran eller ta bilder från en dator som är ansluten till kameran med en USB-kabel eller Wi-Fi.
För att styra kameran med en dator väljer du MENU → (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion][Fjärrdator][På] och ansluter sedan kameran till datorn med en USB-kabel.

Se supportsidan för information om hur du använder Imaging Edge Desktop.
https://www.sony.net/disoft/help/


Installation av Imaging Edge Desktop på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:
https://www.sony.net/disoft/d/