Vertikalgrepp

Det går att sätta på ett vertikalgrepp (säljs separat) på den här produkten för att ta bilder på höjden. Ta först av locket till batterifacket innan du monterar vertikalgreppet.
Se bruksanvisningen som medföljer vertikalgreppet för närmare detaljer.

Ta av locket till batterifacket

Dra spaken för locket till batterifacket (A) i pilens riktning och ta bort locket till batterifacket.

Sätta fast locket till batterifacket

För in axeln på ena sidan av batterilocket i fästet och tryck sedan in locket i batterifacket genom att montera axeln på andra sidan.

  • Det går att sätta fast det avtagna batterifackslocket på vertikalgreppet så att det inte kommer bort.
  • När ett vertikalgrepp är monterat på den här produkten visas den återstående batteriladdningen som .

Tips

  • Batteripaketet inuti ett vertikalgrepp går att ladda upp medan vertikalgreppet är monterat på kameran.
    Stäng av kameran och anslut den till en apparat som t.ex. en dator via USB-kabeln.
  • Använd kabeln USB Type-C (medföljer) eller en standard-USB-kabel.

OBS!

  • Objektivadaptrarna LA-EA2 och LA-EA4 (säljs separat) är inte avsedda att montera samtidigt med ett vertikalgrepp. Om de monteras samtidigt blir utrymmet mellan objektivadaptern och vertikalgreppet väldigt smalt, vilket gör det svårt att hålla kameran.