För att styra kameran med en Android-smartphone (SSID)

Du kan styra den här kameran med din smartphone genom att ansluta smartphonen till kameran med hjälp av dess SSID-adress och lösenord.
Kontrollera att punkten [Ktrl m Smartphone] är inställd på [På] genom att välja MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone].

 1. MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone][Anslutning].
  En QR Code visas på den här produktens bildskärm.
 2. Tryck på (radera)-knappen på den här produkten.
  Den här produktens SSID-adress och lösenord visas på produktens bildskärm.

 3. Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och välj [Anslut med en ny kamera][Anslut med hjälp av kamerans SSID/lösenord].
 4. Mata in lösenordet som visas på den här produkten.
  Smartphonen ansluts till produkten.
  • Nu kan du ta bilder fjärrstyrt och kontrollera bildkompositionen på skärmen på din smartphone.

OBS!

 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.