Inst. inspel.media: Prio insp.media

Används för att välja vilket minneskort som bilderna och filmerna ska lagras på. [Plats 1] är standardinställningen. Om du inte tänker ändra inställningarna och bara tänker använda ett enda minneskort, så använd fack 1.

  1. MENU (Installation) → [Inst. inspel.media][Prio insp.media] → önskat fack.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:
Används för att välja minneskortet i fack 1.
Plats 2:
Används för att välja minneskortet i fack 2.

Tips

  • Om du vill lagra samma bild på båda minneskorten samtidigt, eller om du vill sortera bilderna mellan två minneskort efter bildtypen (stillbilder/filmer), så använd [Inspelningsläge].