JPEG-bildstorlek (stillbild)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [JPEG-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Vid inspelning i fullt bildruteformat

När [Aspekt] är inställd på 3:2
L:60M 9504×6336 bildpunkter
M:26M 6240×4160 bildpunkter
S:15M 4752×3168 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 4:3
L:54M 8448×6336 bildpunkter
M:23M 5552×4160 bildpunkter
S:13M 4224×3168 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 16:9
L:51M 9504×5344 bildpunkter
M:22M 6240×3512 bildpunkter
S:13M 4752×2672 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 1:1
L:40M 6336×6336 bildpunkter
M:17M 4160×4160 bildpunkter
S:10M 3168×3168 bildpunkter

Vid inspelning i APS-C-motsvarande format

När [Aspekt] är inställd på 3:2
L:26M 6240×4160 bildpunkter
M:15M 4752×3168 bildpunkter
S:6.5M 3120×2080 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 4:3
L:23M 5552×4160 bildpunkter
M:13M 4224×3168 bildpunkter
S:5.8M 2768×2080 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 16:9
L:22M 6240×3512 bildpunkter
M:13M 4752×2672 bildpunkter
S:5.5M 3120×1752 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 1:1
L:17M 4160×4160 bildpunkter
M:10M 3168×3168 bildpunkter
S:4.3M 2080×2080 bildpunkter

OBS!

  • När [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] motsvarar bildstorleken för RAW-bilder “L”.