Rengöringsläge

Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det fastnar på bildsensorns yta (den del som omvandlar det inkommande ljuset till elektriska signaler) kan det hända att det syns som mörka fläckar i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Gör i så fall på nedanstående sätt för att rengöra bildsensorn.

 1. Kontrollera att batteripaketet blivit tillräckligt uppladdat.
 2. MENU (Installation) → [Rengöringsläge][Enter].
  Bildsensorn vibrerar en aning för att skaka bort dammet.
 3. Stäng av produkten enligt anvisningarna på skärmen.
 4. Ta av objektivet.
 5. Rengör bildsensorns yta och området runtomkring med en blåsborste.

 6. Sätt på objektivet.

Tips

OBS!

 • Rengör bildsensorn kvickt.
 • Det följer inte med någon blåsborste till den här produkten. Använd en blåsborste som finns i handeln.
 • Kontrollera att den återstående batterinivån är åtminstone (3 återstående batteriikoner) innan du utför rengöring.
 • Undvik att använda blåsluft av spraytyp, eftersom det då kan spridas små vattendroppar inuti kamerahuset.
 • Stick inte in blåsborsten i hålrummet innanför objektivfattningen och var försiktig så att inte blåsborstens spets kommer i kontakt med bildsensorn.
 • Håll kameran vänd en aning nedåt så att dammet faller ut.
 • Undvik att utsätta produkten för någon form av stötar under rengöringen.
 • Undvik att blåsa för hårt med blåsborsten när du rengör bildsensorn. Om man blåser för hårt på sensorn kan det uppstå skador inuti produkten.
 • Om det finns damm kvar även efter det att produkten har rengjorts på ovanstående sätt, så kontakta en serviceverkstad.