Pekskärm/-platta

Pekfunktioner som används vid tagning med bildskärmen kallas för ”pekskärmsfunktioner”, och pekfunktioner som används vid tagning med sökaren kallas för ”pekplattefunktioner”. Det går att ställa in om pekskärms- och pekplattefunktionerna ska aktiveras eller ej.

  1. MENU (Installation) → [Pekskärm/-platta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Pekskärm+platta:
Aktiverar både pekskärmsfunktioner för tagning med bildskärmen och pekplattefunktioner för tagning med sökaren.
Endast pekskärm:
Aktiverar endast pekskärmsfunktioner för tagning med bildskärmen.
Endast pekplatta:
Aktiverar endast pekplattefunktioner för tagning med sökaren.