Baksidan

 1. Ögonmussla

  Avtagning av ögonmusslan

  Tryck greppen längst ned på ögonmusslan åt vänster och höger och lyft upp ögonmusslan.

  Ta av ögonmusslan när en vinkelsökare (säljs separat) ska monteras. Välj även MENU (Kamerainst.2) → [FINDER/MONITOR], och ändra därefter [Sökare(manuell)] och [Skärm(manuell)].

 2. Sökare
 3. C3-knapp (specialknapp 3)/ (skydda)-knappen
 4. MENU-knapp
 5. Bildskärm (För pekmanövrer: Pekskärm/pekplatta)

  Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar.

 6. Ögonsensor
 7. Dioptrijusteringsratt

  Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att bilden och indikeringarna syns så klart och tydligt som möjligt i sökaren. Om det är svårt att vrida på dioptrijusteringsratten, så ta av ögonmusslan innan du vrider på ratten.

 8. MOVIE (film)-knapp
 9. För tagning: AF-ON (AF På)-knapp
  För uppspelning: (radera)-knapp
 10. För tagning: AEL-knapp
  För uppspelning: (indexbild)-knapp
 11. Multi-valknapp
 12. För tagning: Fn (funktion)-knapp
  För uppspelning: (skicka t.Smartph.)-knapp

  Tryck på den här knappen för att tända [Skicka t. Smartph.]-skärmen.

 13. Styrratten
 14. Åtkomstlampa
 15. För tagning: C4-knapp (specialknapp 4)
  För uppspelning: (radera)-knapp
 16. (uppspelning)-knapp