Wi-Fi-inställningar: Åtrst SSID/lösen

Denna produkt delar anslutningsinformation för funktionerna [Skicka t. Smartph.], [Anslutning] under [Ktrl m Smartphone] och anslutningarna Wi-Fi Direct som använder [Fjärrdatorfunktion] med apparater som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilka apparater som ska ha tillstånd att ansluta kan du nollställa anslutningsinformationen.

  1. MENU(Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar][Åtrst SSID/lösen][OK].

OBS!

  • Om du ansluter den här produkten till en smartphone efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du göra om inställningarna för smartphonen igen.
  • Om du ansluter den här produkten till en dator med Wi-Fi Direct efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du konfigurera inställningarna för datorn igen.