Lista över ikoner som visas på bildskärmen

Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Ikonerna på tagningsskärmen

Bildskärmsläge

Sökarläge

 1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion
  P P* A S M
  Tagningsläge

  Registernummer
  Scenigenkänningsikoner
 2. Kamerainställningar
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  100/1 h 30 m
  Återstående antal bilder som kan tas/inspelningstid för filmer
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  Bildförhållande för stillbilder
  60M / 54M / 51M / 40M / 26M / 23M / 22M / 17M / 15M / 13M / 10M / 6.5M / 5.8M / 5.5M / 4.3M
  Bildstorlek för stillbilder
  RAW
  RAW-inspelning (komprimerat/okomprimerat format)
  X.FINE FINE STD
  JPEG-kvalitet
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Filformat för filmer
  Inspelningsinställningar för filmer
  120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p
  Bildfrekvens
  Proxyinspelning
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Bildrutehastighet för inspelning i slow/quick motion
  APS-C/Super 35mm
  Blixtuppladdning pågår
  Ställa in effekt av 
  AF-belysning
  Flimmer upptäckt
  SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa
  SteadyS.-brännvidd / Varning för skakningsoskärpa
  Smart zoom/ Klarbildszoom/digital zoom
  PC remote
  Ljus övervakning
  Tyst tagning
  Fjärrkontroll
  Ansluten till Wi-Fi/frånkopplad från Wi-Fi

  *Dessa ikoner visas i område 6 vid tagning med sökaren.

  Ingen ljudinspelning för filmer
  Reducera vindbrus
  Lagring av upphovsrättsinformation på
  Lagring av IPTC-information på
  Gammavisn.assist.
  Avbryt fokus
  Spårning avbryt
  Spotfokus
  Utföra [Spotfokus]
  NFC aktiv
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Ansluten till smartphone/Ej ansluten till smartphone
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Flygplansläge
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
 3. Batteri
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
 4. Tagningsinställningar
  Matningsläge
  Blixtläge /Trådlös blixt/Rödögereducering
  ±0.0
  Blixtkompensering
  Fokusläge
  Fokusområde
  Filformat
  Mätmetod
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  Opt.dyn.omr
  +3 +3 +3
  Kreativa inst./Kontrast, mättnad, bildskärpa
  Bildeffekt
  Anskts-/ögonpr i AF
  Bildprofil
  Prio insp.media
 5. Skärpeindikator/exponeringsinställningar
  Skärpeindikator
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  ISO-känslighet
  AE-lås/FEL-lås/AWB-lås
 6. Guider/annat
  Spårning avbryt
  Guide för följning
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställning
  Styrrattens funktion
  Guide för min ratt


  Gafflingsindikator

  Spotmätningsområde


  Exponeringsinställningsguide

  Slutartidsindikator
  Bländarindikator
  Histogram
  Digitalt vattenpass
  STBY REC
  Standby för filminspelning/filminspelning pågår
  1:00:12
  Faktisk inspelningstid (timmar : minuter : sekunder)
  Visa ljudnivå
  REC-kontroll
  00:00:00:00
  Tidskod (timmar : minuter : sekunder : bildrutor)
  00 00 00 00
  Användarbitar
  2/4
  Mlttag. bildp.just

Ikonerna på uppspelningsskärmen

Enbildsläge för uppspelning

Histogramvisning

 1. Grundläggande information
  Uppspelningsmedia
  Visningssätt
  IPTC-information
  Klassificering
  Skydd
  DPOF
  DPOF-markerad
  3/7
  Filnummer/antal bilder i visningsläget
  NFC aktiv
  Återstående batterikapacitet
  Visa som grupp
  Proxy-film inkluderad
  000000 2/4
  Mlttag. bildp.just
 2. Kamerainställningar

  Se ”Ikoner på tagningsskärmen”.

 3. Tagningsinställningar
  35mm
  Objektivets brännvidd
  HLG
  HDR-inspelning (Hybrid Log-Gamma)

  Se ”Ikoner på tagningsskärmen” för andra ikoner som visas i detta område.

 4. Bildinformation
  Latitud/longitudinformation
  Bilden har upphovsrättsinformation.
  2019 -1-1 10:37PM
  Tagningsdatum
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  C0003
  Filmens filnummer
  Histogram (luminans/R/G/B)