Exponeringssteg

Det går att ställa in inställningsstegen för slutartiden, bländaren och exponeringskompensationsvärdet.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Exponeringssteg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

0,3 EV / 0,5 EV

OBS!

  • Även om man ställer in [Exponeringssteg][0,5 EV], ändras exponeringsvärdet som justeras med hjälp av exponeringskompensationsratten i steg om 0,3 EV.