För att driva kameran med ström från ett nättuttag

Använd en AC-adapter för att ta och spela upp bilder samtidigt som kameran drivs med spänning från ett nätuttag. Detta sparar kamerans batteriström.

 1. Sätt i batteripaketet i kameran
 2. Anslut kameran till ett vägguttag med en USB-kabel och en AC-adapter.

OBS!

 • Kameran slås inte på om batteripaketet är urladdat. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
 • Om du använder kameran medan den drivs med spänning från ett vägguttag, så kontrollera att ikonen som visar att försörjning via USB pågår () visas på bildskärmen.
 • Ta inte ut batteripaketet medan kameran förses med ström från ett vägguttag. Om man tar ut batteripaketet stängs kameran av.
 • Ta inte ut batteripaketet medan åtkomstlampan lyser. Då kan data på minneskortet bli förstörda.
 • Så länge kameran är påslagen laddas inte batteripaketet upp, även om kameran är ansluten till AC-adaptern.
 • Under vissa förhållande kan det hända att kameran tillfälligt drivs med batterispänning även om AC-adaptern används.
 • Koppla inte loss USB-kabeln medan kameran förses med spänning från ett vägguttag. Stäng av kameran innan du kopplar loss USB-kabeln.
 • Beroende på kamerans och batteripaketets temperatur kan det hända att det inte går att spela in lika länge i taget när kameran drivs med ström från ett vägguttag.
 • Om du använder en mobilladdare för att driva kameran, så kontrollera först att den är ordentligt uppladdad. Glöm inte att även hålla ett öga på den återstående strömmen i mobilladdaren under användningen.