Hur man använder multi-valknappen

  • Håll fingret rakt ovanpå multi-valknappen för att manövrera den mer exakt.
  • När [Fokusområde] är inställt på [Zon], [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Zon], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] kan du flytta skärpeinställningsområdet genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/vänster/höger.
  • Med standardinställningarna är [Fokusstandard]-funktionen inställd för multi-valknappens mittknapp.