Inspelningsinst. (film)

Används för att välja antal bilder per sekund och bittal för filminspelning.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Inspelningsinst.] → önskad inställning.
  • Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

Menypunktsdetaljer

När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K]

Inspelningsinst. Bittal Beskrivning
30p 100M/25p 100M Ca. 100 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M Ca. 60 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M * Ca. 100 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).
24p 60M * Ca. 60 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När [Filformat] är inställt på [XAVC S HD]

Inspelningsinst. Bittal Beskrivning
60p 50M/50p 50M Ca. 50 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M Ca. 25 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M Ca. 50 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M Ca. 16 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M * Ca. 50 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Ca. 100 Mbps Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund.
 • Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.
120p 60M/100p 60M Ca. 60 Mbps Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund.
 • Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När [Filformat] är inställt på [AVCHD]

Inspelningsinst. Bittal Beskrivning
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) Max. 24 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Cirka 17 Mbps i genomsnitt Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).

OBS!

 • Skapa en AVCHD-skiva från filmer som spelats in med [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eftersom [Inspelningsinst.] tar lång tid eftersom filmers bildkvalitet omvandlas. Om du vill lagra filmer utan att omvandla dem ska du använda en Blu-ray-skiva.
 • [120p]/[100p] går inte att välja för följande inställningar.
  • [Intelligent auto]
 • När du spelar in XAVC S 4K-filmer med [APS-C/Super 35mm] inställt på [Auto] blir bildvinkeln smalare. När [Inspelningsinst.] är inställt på [25p 100M], [25p 60M], [24p 100M]* eller [24p 60M]* under filminspelning med XAVC S 4K motsvarar bildvinkeln cirka 1,6 gånger brännvidden som anges på objektivet. När [Inspelningsinst.] är inställt på [30p 100M] eller [30p 60M] vid filminspelning med XAVC S 4K motsvarar bildvinkeln cirka 1,8 gånger brännvidden som anges på objektivet.

  * Gäller endast när [NTSC/PAL-väljare] är inställt på NTSC