Att observera vid laddning av batteripaketet

  • Om produktens laddningslampa börjar blinka under uppladdningen, så ta ut batteripaketet som höll på att laddas upp och sätt sedan i samma batteripaket ordentligt igen i produkten. Om laddningslampan börjar blinka igen kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att ett batteripaket av annat än angiven sort är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av rätt typ.
    Om batteripaketet är av rätt sort, så ta ut det och prova att sätta i ett nytt eller ett annat batteripaket för att se om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska. Om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska, är det förmodligen fel på den första batteripaketet.