Vy från sidan

 1. (blixtsynkronisering)-uttag
 2. Högtalare
 3. (mikrofon)-ingång

  När en separat mikrofon kopplas in stängs den inbyggda mikrofonen av automatiskt. Om den separata mikrofonen är av en typ som förses med ström när den kopplas in, drivs den med ström från kameran.

 4. (hörlurar)-uttag
 5. HDMI-mikrouttag
 6. USB Type-C-uttag
 7. Multi/mikro-USB-terminal*

  Används för anslutning av mikro-USB-kompatibla apparater.

 8. Laddningslampa
 9. Axelremsöglor

  Sätt fast båda ändarna av axelremmen i kameran.

 10. (N-märke)
  • Detta märke anger den punkt som ska vidröras för att ansluta kameran till en NFC-klar smartphone.

  • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.
 11. SLOT 1 (Minneskortsfack 1)

  Endast för SD-kort (kompatibla med UHS-I och UHS-II)

 12. SLOT 2 (Minneskortsfack 2)

  Endast för SD-kort (kompatibla med UHS-I och UHS-II)


* För närmare detaljer om vilka tillbehör som är kompatibla med multi/mikro-USB-terminalen, besök Sonys webbplats, kontakta en Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.


Om USB-uttag

Det går att använda antingen USB Type-C-uttaget eller multi-/mikro-USB-terminalen för spänningsförsörjning, laddning av batteriet och USB-kommunikationer. Dock kan du inte utföra dessa uppgifter med båda uttagen samtidigt.

 • Uppladdningstiden för batteriet ändras inte utifrån det uttag som du använder.
 • Det går att använda tillbehör för multi-/mikro-USB-terminal som t.ex en fjärrkontroll (säljs separat) medan spänning tillförs och PC Remote-tagning utförs med USB Type-C-uttaget.


Anmärkningar om uttagslocket

Kontrollera att uttagslocket är stängt före användning.


Om kabelskyddet

Använd kabelskyddet för att förhindra att en kabel lossnar under tagning av bilder medan kabeln är ansluten.


Montering av kabelskyddet

 1. Öppna båda uttagslocken på bildskärmssidan.
 2. Sätt i de två hakarna (A) på baksidan av kabelskyddet i de två skårorna (B) till vänster om USB Type-C-uttaget och multi/mikro-USB-terminalen och rikta sedan in kabelskyddet med uttagsdelen på kameran.
 3. Tryck in fästskruven (C) och vrid på den för att fästa kabelskyddet.

 4. Sätt in kabeln i ett av uttagen.
 5. För in kabeln i hålldelen och fäst den med låsratten (D).


Avlägsnande av kabelskyddet

Lossa fästskruven och ta bort kabelskyddet.