Isättning/uttagning av batteripaketet

  1. Öppna locket till batterifacket.

  2. Håll spärren (A) undantryckt med kanten på batteripaketet och skjut in batteripaketet tills det låses på plats.

  3. Stäng locket.

Ladda batteripaketet medan det är isatt i kameran

Stäng av kameran och anslut sedan kameran till en dator via en USB-kabel.

Om kameran är påslagen kommer du att kunna använda kameran med nätspänning från en dator eller liknande men batteripaketet kommer inte att laddas.

Använd den medföljande USB Type-C-kabeln eller någon kabel som är kompatibel med USB-specifikationen.

För att ta ut batteripaketet

Kontrollera att åtkomstlampan är släckt och stäng sedan av kameran. Skjut sedan undan spärren (A) och ta ut batteripaketet. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.