Undersidan

 1. Spärr
 2. Batterifack
 3. Batterilock

  Om du monterar ett tillbehör som t.ex. ett vertikalt grepp (säljs separat) ska du ta av locket till batterifacket.


  Ta av locket till batterifacket

  Dra spaken för locket till batterifacket (A) i pilens riktning och ta av locket till batterifacket.


  Sätta fast locket till batterifacket

  För in axeln på ena sidan av batterilocket i fästet och tryck sedan in locket i batterifacket genom att montera axeln på andra sidan.

 4. Stativfäste

  Stöd för 1/4-20 UNC-skruvar

  Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.