Inst. inspel.media: Växla insmedia auto

Om ett minneskort som används blir fullt eller om du har glömt att sätta i ett minneskort i ett fack går det att lagra bilder på det andra minneskortet.

 1. MENU (Installation) → [Inst. inspel.media][Växla insmedia auto] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Kameran börjar automatiskt spela in på det andra minneskortet när ett minneskort som används blir fullt eller om du har glömt att sätta i ett minneskort.
Av:
Kameran utför inte [Växla insmedia auto].


Hur kameran byter minneskortsfack

När [Inspelningsläge] är inställt på [Standard]:

När bilder inte går att lagra på minneskortet som används byts [Prio insp.media] automatiskt och bilderna lagras på det andra minneskortet.
När det andra minneskortet blir fullt efter bytet börjar kameran att lagra i det gamla facket igen.


Exempel: När [Prio insp.media] är inställd på [Plats 1]

: Bildlagring

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Minneskortet byts mot ett lagringsbart kort.Vid lagring av samma bild samtidigt på två minneskort:

 • Lagring av stillbilder med [Inspelningsläge] inställt på [Samtidig Insp. ()]
 • Spela in filmer med [Inspelningsläge] inställt på [Samtidig insp. ()]
 • Lagring av stillbilder och filmer med [Inspelningsläge] inställt på [Samt. Insp. (/)]

Samtidig inspelning avbryts när något av minneskorten blir fullt. När du tar bort minneskortet som har blivit fullt börjar kameran att spela in på det andra minneskortet.
När du byter ut minneskortet som har blivit fullt mot ett inspelningsbar minneskort börjar kameran samtidig inspelning med vald inställning igen.


Exempel: När [Prio insp.media] är inställd på [Plats 1]
([Inspelningsläge]: [Samt. Insp. (/)])

: Samtidig lagring kan användas.

: Inspelning är inaktiverad.

: Samma bild kan inte lagras samtidigt.

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Minneskortet tas bort.

(C): Ett inspelningsbart minneskort är isatt.

 • Bilder som inte spelas in samtidigt (till exempel: för att ta bilder under [Samtidig insp. ()]) fortsätter att lagras på det andra minneskortet när minneskortet som används blir fullt.
 • När minneskortet som används blir fullt under pågående filminspelning fortsätter filmen att lagras på det andra minneskortet tills inspelningen som pågår är klar.


Vid tagning av bilder separat för två minneskort i RAW- och JPEG-format:

 • När [Inspelningsläge] är inställd på [Sortera(RAW/JPEG)] eller [Sortera(JPEG/RAW)] och [Filformat] är inställd på [RAW & JPEG]

Kameran avbryter inspelningen om något av minneskorten blir fullt. När du tar bort minneskortet som har blivit fullt börjar kameran att spela in både i RAW- och JPEG-format på det andra minneskortet.
När du byter ut minneskortet som har blivit fullt mot ett inspelningsbart minneskort börjar kameran att spela in två olika sorters bilder separat med vald inställning igen.


Exempel: När [Prio insp.media] är inställd på [Plats 1]
([Inspelningsläge]: [Sortera(RAW/JPEG)])

: Bilder sorteras efter filformatet.

: Lagring av stillbilder är inaktiverad (det går att spela in filmer).

: Bilder kan inte sorteras.

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Minneskortet tas bort.

(C): Ett inspelningsbart minneskort är isatt.

 • När minneskortet som används blir fullt under pågående filminspelning börjar kameran spela in på det andra minneskortet.


Vid lagring av stillbilder och filmer separat på två minneskort:

 • När [Inspelningsläge] är inställd på [Sortera(/)]

När något av minneskorten blir fullt lagras både stillbilder och filmer på det andra minneskortet.
När du byter ut minneskortet som har blivit fullt mot ett inspelningsbart minneskort börjar kameran att spela in två olika sorters bilder separat med vald inställning igen.


Exempel: När [Prio insp.media] är inställd på [Plats 1]
([Inspelningsläge]: [Sortera(/)])

: Bilder sorteras efter bildtypen.

: Bilder kan inte sorteras.

(A): Går inte längre att lagra på minneskortet (på grund av bristande kapacitet osv.).

(B): Minneskortet tas bort.

(C): Ett inspelningsbart minneskort är isatt.

Tips

 • Bilderna lagras på minneskortet i det fack som visas på skärmen med en pilsymbol. När kameran växlar fack med hjälp av [Växla insmedia auto] ska minneskortet i det tidigare facket bytas ut mot ett inspelningsbart minneskort.
 • Om [Inspelningsläge] är inställt på [Standard] kommer inställningen för [Prio insp.media] att ändras automatiskt när facket byts. Om du vill använda det aktuella facket innan du byter ska du välja det önskade facket igen med [Prio insp.media].
 • Om du vill spela in kontinuerligt med inställningarna som valdes med [Inspelningsläge] och [Prio insp.media] ska du ställa in [Växla insmedia auto][Av].