Film: Exponeringsläge

Det går att ställa in exponeringsläget för filminspelning.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Film).
  2. MENU (Kamerainst.2) → [Exponeringsläge] → önskad inställning.
  3. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.
      
    • Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).
Bländarprioritet:
Används för att filma med bländaren inställd för hand.
Slutarprioritet:
Används för att filma med slutartiden inställd för hand.
Manuell exponering:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.