Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Batteritid Antal bilder
Tagning (stillbilder) Bildskärmsläge Ca. 660
Sökarläge Ca. 530
Faktisk inspelning (filmer) Bildskärmsläge Ca. 105 min.
Sökarläge Ca. 90 min.
Kontinuerlig tagning (filminspelning) Bildskärmsläge Ca. 170 min.
Sökarläge Ca. 160 min.
 • Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Värdena för batteribrukstiden och antalet lagringsbara bilder är uppskattade vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Ett Sony SDXC-minneskort (U3) används (säljs separat)
  • Användning av objektivet FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (säljs separat)
 • Värdena för ”Tagning (stillbilder)” är baserade på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 • Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig tagning (filminspelning): Det går inte att utföra andra åtgärder än att starta och avsluta tagningen.