Hur man använder styrratten

  • Det går att välja inställningspunkter med styrratten antingen genom att vrida på den eller genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på den. Valet matas in när man trycker i mitten på styrratten.
  • Funktionerna DISP (visningssätt), / (Matningsläge) och ISO (ISO) är inställda för ovansidan/vänster sida/höger sida på styrratten. Det går även att välja funktioner för vänster sida/höger sida/undersidan och mitten på styrratten, och för vridning på styrratten.
  • Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten eller vrida på styrratten.