Kopiering av bilder från ett minneskort till ett annat (Kopiera)

Det går att kopiera bilder från minneskortet i facket som är valt med [Välj uppsp.media] till ett kort i det andra facket.

  1. MENU (Uppspelning) → [Kopiera].
    Hela innehållet för det datum eller den mapp som håller på att visas kopieras till minneskortet i det andra facket.

Tips

  • Det går att välja vilken sorts bilder som ska visas genom att välja MENU (Uppspelning)[Visningssätt].

OBS!

  • Om bilderna i en grupp kopieras visas kopierade bilder inte som en grupp på destinationens minneskort.
  • Om skyddade bilder kopieras kommer skyddet på destinationens minneskort att upphöra.
  • Det kan ta lång tid om det är många bilder som ska kopieras. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.
  • XAVC S-filmer går bara att kopiera till minneskort med stöd för XAVC S-filmer. Om det finns bilder som inte går att kopiera visas ett meddelande på kamerans bildskärm.