Känsl. AF-spårn. (stillbild)

Det går att ställa in känsligheten för AF-följningen om motivet kommer ur fokus i stillbildsläget.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Känsl. AF-spårn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

5(Känslig) / 4 / 3(Standard) / 2 / 1(Låst):
Välj [5(Känslig)] för att reagera på motiv på olika avstånd vid skärpeinställningen.
Välj [1(Låst)] för att hålla skärpan inställd på ett visst motiv, även om andra föremål passerar framför motivet.