DISP-knapp (Skärm/Sökare)

Används för att ställa in vilka visningssätt för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningssätt) i tagningsläge.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [DISP-knapp][Skärm] eller [Sökare] → önskad inställning → [Enter].
    Punkter som är markerade med går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display :
Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info :
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info. :
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram :
Luminansdistributionen visas grafiskt.
Nivå :
Anger om produkten hålls vågrätt både i längdled (A) och i sidled (B). När produkten är vågrätt i endera riktning blir indikatorn grön.

För sökare*:

Visar endast tagningsinformation på bildskärmen, inte motivet. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

Skärm Av*:

Stänger alltid av bildskärmen när man tar bilder. Du kan använda bildskärmen när du spelar upp bilder eller använder MENU. Denna inställning är ett visningssätt för tagning med sökaren.

*Dessa visningssätt går bara att välja för [Skärm].

OBS!

  • Om man lutar produkten kraftigt framåt eller bakåt ökar felnivån
  • Produkten kan ha en felmarginal på upp till ±1° även när lutningen har korrigerats med vattenpasset.