Visa på TV

Det går att titta på bilder på en nätverksklar TV genom att överföra dem från produkten utan att ansluta produkten till TV:n med en kabel. För somliga TV-apparater kan man behöva utföra vissa manövrer på själva TV:n. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.

 1. MENU(Nätverk) → [Visa på TV] → den apparat som ska anslutas.
 2. Om du vill spela upp bilderna som ett bildspel, så tryck i mitten på styrratten.

  • För att gå vidare till nästa/föregående bild för hand, tryck till höger/vänster på styrratten.
  • För att byta ansluten apparat, tryck nedtill på styrratten, och välj därefter [Enhetslista].

Bildspelsinställningar

Det går att ändra bildspelsinställningarna genom att trycka nedtill på styrratten.

Val av uppspelning:
Används för att välja vilken grupp av bilder som ska visas.

Mappvisn. (Stillbilder):
Välj antingen [Alla] eller [Alla i mappen].

Datumvisning:
Välj antingen [Alla] eller [Alla med detta dat.].

Intervall:
Välj antingen [Kort] eller [Lång].

Effekter*:
Välj antingen [På] eller [Av].

Uppspel.bildstorlek:
Välj antingen [HD] eller [4K].

* Dessa inställningar gäller bara för BRAVIA TV-apparater som är kompatibla med de funktionerna.

OBS!

 • Det går bara att överföra bilder som är lagrade på minneskortet i det fack som används för uppspelning. Om du vill byta minneskortsfack för uppspelning, så välj MENU → (Uppspelning) → [Välj uppsp.media] → önskat fack.
 • Denna funktion går att använda på TV-apparater med stöd för DLNA-rendering.
 • Det går att titta på bilder på en Wi-Fi Direct-klar TV eller en nätverksklar TV (inklusive TV-apparater med LAN-uttag).
 • Om du vill ansluta den här produkten till en TV utan att använda Wi-Fi Direct måste du först registrera åtkomstpunkten.
 • Det kan ta en liten stund innan bilderna visas på TV-skärmen.
 • Det går inte att spela upp filmer på en TV via Wi-Fi. Använd en HDMI-kabel (säljs separat).
 • När [Visa som grupp] är [På] överförs bara den första bilden i gruppen till TV:n.