Justering av skärpeinställningsområdet i förhållande till kamerans riktning (på bredden(på höjden) (Växl V/H AF-omr.)

Det går att ställa in om [Fokusområdet] ska ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). Denna funktion är praktisk när man tar scener där man ofta behöver ändra kamerans riktning, som t.ex. porträtt eller sportscener.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Växl V/H AF-omr.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Fokusområdet] ändras inte och skärpeinställningsramen flyttas inte i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).
Endast AF-punkt:
Skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt). [Fokusområdet] är fast inställd.
AF-punkt + AF-omr.:
Både [Fokusområdet] ändras och skärpeinställningsramen flyttas i förhållande till kamerans riktning (horisontellt/vertikalt).

T.ex. när [AF-punkt + AF-omr.] är valt

(A) Vertikalt: [Flexibel punkt] (övre vänster hörn)

(B) Horisontellt: [Flexibel punkt] (övre höger hörn)

(C) Vertikalt:[Zon] (nedre vänster hörn)

 • Tre kamerariktningar går att upptäcka: horisontellt, vertikalt med avtryckarsidan vänd uppåt, och vertikalt med avtryckarsidan vänd nedåt.

OBS!

 • Om inställningen för punkten [Växl V/H AF-omr.] ändras försvinner skärpeinställningarna för respektive kamerariktning ur minnet.
 • [Fokusområdet] och skärpeinställningsramens position ändras inte även om punkten [Växl V/H AF-omr.] ställs in på [AF-punkt + AF-omr.] eller [Endast AF-punkt] i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Film] eller [S&Q-motion].
  • Medan avtryckaren hålls halvvägs nedtryckt
  • Under filminspelning
  • När den digitala zoomfunktionen används
  • När autofokusen är aktiverad
  • När punkten [Fokusinställningar] är aktiverad
  • Under kontinuerlig tagning
  • Under nedräkning av självutlösaren
  • När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad
 • När man tar bilder precis efter det att kameran har slagits på och kameran hålls på höjden, tas den första bilden med horisontell skärpeinställning eller med den senast använda skärpeinställningen.
 • Kamerariktningen går inte att upptäcka när objektivet är vänt uppåt eller nedåt.