Tilldela funktioner som används ofta till knappar (Spec.knapp)

Du kan använda funktionen för att anpassa knappar när du vill tilldela de funktioner som du använder ofta till lättillgängliga knappar. Då behöver du inte välja punkter på MENU och det går snabbare att hämta de olika funktionerna. Du kan även ställa in [Inte inställt] på knappar som du lätt kommer åt för att förhindra oavsiktlig användning.


Du kan separat tilldela funktioner till specialknapparna för stillbildstagning ( Spec.knapp), filminspelningsläge ( Spec.knapp) och uppspelningsläge ( Spec.knapp).

 • Funktionerna som kan tilldelas varierar beroende på knapparna.


Du kan tilldela funktioner till följande knappar.

 1. AF-ON-knapp
 2. Knappen Anpassa 3
 3. Knappen Anpassa 2
 4. Knappen Anpassa 1
 5. AEL-knappens funkt.
 6. Mittenknapp. funk.
 7. Kontrollhjul/Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk./Nedknapp
 8. Knappen Anpassa 4
 9. Multivälj. mittknapp
 10. Fn/-knapp


Se följande URL för exempel på anpassade knappinställningar:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-7rm4a/custom.php

Tips

 • Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda funktionsmenyn och konfigurera inställningarna direkt via Fn-knappen, i tillägg till specialknapparna. Se relaterade funktioner under ”Relaterade avsnitt” längst ner på den här sidan.

Nedan följer proceduren för att tilldela funktionen [Ögon-AF] till AEL-knappen.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp].
  • Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid filminspelning ska du välja [Spec.knapp]. Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid uppspelning av bilder ska du välja [Spec.knapp].
 2. Gå till skärmen [Bakre1] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [AEL-knappens funkt.] och tryck i mitten på styrratten.
 3. Tryck på vänster/höger sida av styrratten tills [Ögon-AF] visas. Välj [Ögon-AF] och tryck sedan i mitten.
  • Om du trycker på knappen AEL i stillbildsläget och ögon identifieras kommer [Ögon-AF] att aktiveras och kameran ställer in skärpan på ögonen. Ta bilderna medan du håller ned AEL-knappen.

OBS!

 • Du kan även tilldela fotograferingsfunktioner till objektivets skärpelåsknapp. Somliga objektiv saknar dock skärpelåsknapp.
 • Om du tilldelar [Följ special ()] till en specialknapp med [Spec.knapp], men funktionen inte kan användas i filminspelningsläget, t.ex. [JPEG-kvalitet] eller [Blixtläge], kommer funktionen inte att hämtas när du trycker på knappen i filminspelningsläget.
 • Om du tilldelar [Följ special (/)] till en specialknapp med [Spec.knapp] kommer kameran att gå över till tagningsläget och hämta den tilldelade funktionen när du trycker på knappen i uppspelningsläge.