AF m.avtryckare (stillbild)

Används för att ställa in om skärpan automatiskt ska ställas in när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [AF m.avtryckare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Autofokusen aktiveras när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Autofokusen aktiveras inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs.


Ett praktiskt sätt att fininställa skärpan

När ett objektiv med A-fattning är monterat och funktionen för autofokus aktiveras med någon annan knapp än avtryckaren går det att ställa in skärpan mer precist i kombination med manuell skärpeinställning.

  1. Ställ in punkten [AF m.avtryckare][Av].
  2. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → ställ in funktionerna [Fokusförstoring] för önskade knappar.
  3. Ställ in [Eye-Start AF][Av] för att undvika att autofokusen startar när du tittar i sökaren.
  4. Tryck på AF-ON-knappen för att ställa in skärpan.
  5. Tryck på den knapp som [Fokusförstoring]-funktionen är inställd för, och vrid sedan på skärpeinställningsringen för att fininställa skärpan.
  6. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.