Filformat (film)

Används för att välja filformat för filmer.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

 Filformat Egenskaper
XAVC S 4K Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160). Det går att lagra filmer på en dator med hjälp av programvaran PlayMemories Home.
XAVC S HD Filmer spelas in med skarpare bild än i AVCHD-format, med mer data.
AVCHD AVCHD-formatet har stor kompatibilitet även med andra lagringsapparater än datorer. Det går att lagra filmer på en dator eller att skapa skivor med stöd för detta format med hjälp av programmet PlayMemories Home .

OBS!

  • När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.
  • När du spelar in XAVC S 4K-filmer med [APS-C/Super 35mm] inställt på [Auto] blir bildvinkeln smalare. När [Inspelningsinst.] är inställt på [25p 100M], [25p 60M], [24p 100M]* eller [24p 60M]* under filminspelning med XAVC S 4K motsvarar bildvinkeln cirka 1,6 gånger brännvidden som anges på objektivet. När [Inspelningsinst.] är inställt på [30p 100M] eller [30p 60M] vid filminspelning med XAVC S 4K motsvarar bildvinkeln cirka 1,8 gånger brännvidden som anges på objektivet.

    * Gäller endast när [NTSC/PAL-väljare] är inställt på NTSC