Filmer med slutaren

Det går att starta och stoppa filminspelning genom att trycka på avtryckaren, som är större och lättare att trycka på än MOVIE (film)-knappen.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Filmer med slutaren] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Gör det möjligt för filma med hjälp av avtryckaren när tagningsläget är inställt på [Film] eller [S&Q-motion].
Av:
Funktionen för filminspelning med hjälp av avtryckaren avstängd.

Tips

  • När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det fortfarande att starta och avsluta filminspelningen med hjälp av MOVIE-knappen.
  • När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det att använda avtryckaren för att starta och avsluta filminspelningen på en separat inspelningsapparat med hjälp av [REC-kontroll].

OBS!

  • När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det inte att ställa in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs under filminspelning.