Inst. inspel.media: Inspelningsläge

Det går att lagra bilder på olika sätt på minneskorten. Det går t.ex. att lagra samma bild samtidigt på båda minneskorten, eller att lagra olika sorters bilder på olika minneskort.

  1. MENU (Installation) → [Inst. inspel.media][Inspelningsläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Bilderna lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Prio insp.media].
Samtidig Insp. ():
Stillbilder lagras på båda minneskorten och filmer på minneskortet i det fack som är valt med [Prio insp.media].
Samtidig insp. ():
Stillbilder lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Prio insp.media], och filmer lagras på båda minneskorten.
Samt. Insp. (/):
Både stillbilder och filmer lagras på båda minneskorten.
Sortera(RAW/JPEG):
Bilder i RAW-format lagras på ett minneskort i det fack som du väljer med [Prio insp.media] och bilder i JPEG-format lagras på det andra minneskortet. Bilderna lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Prio insp.media].
Sortera(JPEG/RAW):
Bilder i JPEG-format lagras på ett minneskort i det fack som du väljer med [Prio insp.media] och bilder i RAW-format lagras på det andra minneskortet. Bilderna lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Prio insp.media].
Sortera(/):
Stillbilder lagras på minneskortet i det fack som är valt med [Prio insp.media], och filmer lagras på det andra minneskortet.

Tips

  • Endast filer med det valda formatet kommer att lagras även om [Inspelningsläge] är inställd på [Sortera(RAW/JPEG)] eller [Sortera(JPEG/RAW)] om [RAW & JPEG] inte är valt under [Filformat].