Funk skicka t Smrtp: Ansl. str. stängs AV

 Används för att ställa in om Bluetooth-anslutningar ska tas emot från en smartphone när kameran är avstängd. När [Ansl. str. stängs AV] är [På] går det att bläddra bland bilderna på kamerans minneskort och överföra bilder från kameran till en smartphone genom att använda smartphone-enheten.

 1. MENU → (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp][Ansl. str. stängs AV] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att ta emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.
Batterinivån laddas ur gradvis när kameran är avstängd. Om du inte vill använda [Ansl. str. stängs AV] kan du stänga av det.
Av :
Det går inte att ta emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.


Bläddra bland/överföra bilder på en smartphone


Förberedelser

 1. Välj MENU → (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Bluetooth-funktion][På] på kameran.
 2. MENU → (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp][Ansl. str. stängs AV][På].
 3. Välj MENU → (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Ihopparning] på kameran för att öppna hopparningsskärmen.
 4. Starta Imaging Edge Mobile på smartmobilen och välj den kamera som ska paras ihop på [Fjärrström till kamera PÅ/AV]-skärmen.


Åtgärder

 1. Stäng av kameran.
 2. Välj kameran på [Fjärrström till kamera PÅ/AV]-skärmen för Imaging Edge Mobile när du vill slå på kameran.
  • Kamerans åtkomstlampa tänds och funktionerna för bläddring och överföring blir tillgängliga.

OBS!

 • Om smartmobilen inte används under en viss tid stängs Bluetooth-anslutningen av. Välj [Fjärrström till kamera PÅ/AV] igen på smartmobilen.
 • När kameran är påslagen växlar kameran till tagningsläget och [Funk skicka t Smrtp] avslutas.