Kamerans anpassningsfunktioner

Kameran har olika anpassningsfunktioner som t.ex. registrering av funktioner och tagningsinställningar för anpassade knappar. Det går att kombinera dina egna inställningar för att skräddarsy kameran så att den blir lättare att använda.

Se sidan för respektive funktion för mer information om hur du konfigurerar inställningarna och använder dem.


Tilldela funktioner som används ofta till knappar ( Spec.knapp/ Spec.knapp/ Spec.knapp)

Du kan ändra funktionerna för knapparna, inklusive de anpassade knapparna (C1 på C4), enligt dina önskemål. Vi rekommenderar att du ställer in funktioner som du använder ofta på lättåtkomliga knappar så att du snabbt kan hämta de tilldelade funktionerna genom att trycka på motsvarande knapp.


Registrera funktioner som du använder ofta för Fn-knappen (funktionsmenyn)

Om du registrerar funktioner som används ofta i tagningsläget på funktionsmenyn kan du enkelt se de registrerade funktionerna på skärmen genom att trycka på Fn-knappen (funktion). På funktionsmenyns skärm kan du hämta den funktion som du vill använda genom att välja ikonerna.


Funktionsmeny


Kombinera funktioner som du använder ofta på menyskärmen ( Min meny)

Om du kombinerar de alternativ som används ofta på menyer som t.ex. tagnings-, uppspelnings- och nätverksmenyn på ”Min meny”-skärmen kan du snabbt komma åt önskade menyalternativ.


Ställa in olika funktioner för ratten och ändra funktionen för ratten ( Min ratt-inställning )

Du kan tilldela önskade funktioner till den främre/bakre ratten och styrratten och registrera upp till tre kombinationer av inställningar som ”Min ratt 1 - 3”-inställningar.

Exempel: På modeller som är försedda med en främre/bakre ratt


Snabbt ändra tagningsinställningarna i förhållande till scentypen ( / Minne)

Du kan registrera lämpliga tagningsinställningar* för scentypen på kameran eller på ett minneskort och enkelt hämta inställningarna med lägesomkopplaren osv.

* Det går inte att registrera anpassade knappinställningar.


Spara de anpassade kamerainställningarna på ett minneskort (Spara/ladda inst.)

Du kan lagra kamerainställningar* på ett minneskort med [Spara/ladda inst.]. Funktionen är praktisk när du vill säkerhetskopiera inställningarna eller importera inställningarna på en annan kamera av samma modell osv.

* Vissa inställningar går inte att lagra på ett minneskort.