Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

 1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Kontinuerlig tagning].
  • Det går även att ställa in kontinuerlig tagning genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kontin. tagning: Hi+ :
Kameran fortsätter att ta bilder hela tiden på maximal hastighet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Kontinuerlig tagning: Hi / Kontinuerlig tagning: Mid/ Kontinuerlig tagning: Lo:
Det går lättare att följa motivet eftersom det visas i realtid på bildskärmen eller i sökaren under tagningen.

Antal stillbilder som går att lagra vid kontinuerlig tagning

I nedanstående tabell visas uppskattat antal lagringsbara stillbilder med [Matningsläge] inställt på [Kontin. tagning: Hi+]. Antalet kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.


[JPEG-bildstorlek]: [L:60M]

JPEG Fin Cirka 68 bilder
JPEG Extra fin Cirka 68 bilder
RAW (Komprimerat RAW-format) Cirka 68 bilder
RAW & JPEG (Komprimerat RAW-format)* Cirka 68 bilder
RAW (Okomprimerat RAW-format) Cirka 30 bilder
RAW & JPEG (Okomprimerat RAW-format)* Cirka 30 bilder

* [JPEG-kvalitet] när [RAW & JPEG] väljs: [Fin]

Tips

 • För att fortsätta ställa in skärpan och exponeringen under kontinuerlig tagning ställer man kameran på följande sätt:
  • [Fokusläge]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med slutare]: [Av] eller [Auto]

OBS!

 • Tagningshastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när [RAW-filtyp] är inställd på [Okomprimerad].
 • Tagningshastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när punkten [e-främre ridåslutare] är inställd på [Av] i lägena [Kontinuerlig tagning: Hi], [Kontinuerlig tagning: Mid] och [Kontinuerlig tagning: Lo].
 • När F-värdet är högre än F11 i [Kontin. tagning: Hi+], [Kontinuerlig tagning: Hi] eller [Kontinuerlig tagning: Mid] låses skärpan på inställningen för den första bilden.
 • Motivet visas inte i realtid på bildskärmen eller i sökaren vid tagning i [Kontin. tagning: Hi+]-läget.
 • Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när du tar bilder med blixt.