Fokusinställningar

Används för att konfigurera skärpeinställningsfunktionerna för den främre ratten/bakre ratten eller styrratten.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusinställningar].
  2. Utför inställningar med hjälp av den främre/bakre ratten eller styrratten.

När skärpeinställningssättet är inställd på automatisk skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning

Det går att justera inställningarna för skärpeområdet och att flytta skärpeinställningsramen. Skärpeinställningsramen går bara att flytta när punkten [Fokusområde] är inställd på något av följande:

  • [Zon]
  • [Flexibel punkt]
  • [Utökad flexib. punkt]
  • [Spårning: Zon]
  • [Spårning: Flexibel punkt]
  • [Spårning: Utökad flexib. punkt]

Främre ratt: Används för att flytta skärpeinställningsramen uppåt/nedåt.

Bakre ratt: Används för att flytta skärpeinställningsramen åt höger/vänster.

Styrratten: Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på.


När skärpeinställningssättet är inställt på manuell skärpeinställning.

Det går att välja vilket område som ska förstoras vid manuell skärpeinställning.

Främre ratt: Används för att flytta det förstorade området uppåt/nedåt.

Bakre ratt: Används för att flytta det förstorade området åt höger/vänster.

Styrratten: Används för att flytta det förstorade området uppåt/nedåt.