Skicka bilder till en smartphone (NFC One touch-delning)

Med bara ett tryck kan du ansluta den här produkten till en NFC-aktiverad smartphone och överföra bilden som visas på produktens skärm till din smartphone. Det går att överföra stillbilder, XAVC S-filmer samt slow motion- och quick motion-filmer.

 1. Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
  • På en iPhone startar du Imaging Edge Mobile och väljer [Anslut med kameran via One-touch (NFC)] under [Anslut med en ny kamera].
 2. Visa en bild på produkten med enbildsvisning.
 3. Håll din smartphone mot kameran i 1 till 2 sekunder.

  Produkten och din smartphone ansluts och den visade bilden skickas till din smartphone.

  • Stäng av smartphonens vilo- och skärmlåsfunktioner innan du rör vid produkten med den.
  • NFC-funktionen går bara att använda när (N-märke) visas på produkten.
  • Om du vill överföra två eller flera bilder, så välj MENU (Nätverk)[Funk skicka t Smrtp][Skicka t. Smartph.] för att välja bilder. Vänta tills skärmen som anger att anslutning är möjlig tänds, och anslut sedan produkten och smartphonen med hjälp av NFC.

Angående ”NFC”

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

 • Det går bara att överföra bilder som är lagrade på minneskortet i det fack som används för uppspelning. Om du vill byta minneskortsfack för uppspelning, så välj MENU → (Uppspelning) → [Välj uppsp.media] → önskat fack.
 • Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA].
  För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
  • För en Android-smartphone
   Starta Imaging Edge Mobile och ändra bildstorleken med [Inställningar][Bildstorlek för import].
  • För iPhone eller iPad
   Välj Imaging Edge Mobile bland inställningarna och ändra bildstorleken med [Bildstorlek för import].
 • RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
 • Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.
 • Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
 • Om en indexbild visas på produkten går det inte att överföra bilder med hjälp av NFC-funktionen.
 • Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
  • Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och för sedan din smartphone långsamt mot (N-märke) på produkten.
  • Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
  • Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] går det inte att ansluta produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge][Av].