USB-anslutning

Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden när den här produkten är ansluten till en dator, osv.

Välj MENU (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone][Ktrl m Smartphone][Av] i förväg.
När du ställer in MENU (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion][Ansl.metod Fj.dator][USB] bör du även ställa in [Fjärrdator] under [Fjärrdatorfunktion][Av].

  1. MENU(Installation) → [USB-anslutning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Används för att automatiskt upprätta en Mass Storage- eller MTP-anslutning beroende på den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas.
Massminne:
Används för att upprätta en Mass Storage-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet.
MTP:
Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet.
  • Anslutningsmålet är minneskortet i minneskortsfack 1.

OBS!

  • Det kan ta en liten stund att upprätta anslutningen mellan den här produkten och datorn när punkten [USB-anslutning] är inställd på [Auto].