Funk skicka t Smrtp: Skicka t. Smartph.

Det går att överföra stillbilder, XAVC S-filmer, slow motion-filmer eller quick motion-filmer till en smartphone och titta på dem.Applikationen Imaging Edge Mobile måste vara installerad på smartphonen.

 1. MENU(Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp][Skicka t. Smartph.] → önskad inställning.
  • Om man trycker på (Skicka t. Smartph.)-knappen i uppspelningsläge, tänds inställningsskärmen för punkten [Skicka t. Smartph.].
 2. När produkten är redo för överföringen visas en informationsskärm på produkten. Anslut smartphonen och produkten med hjälp av den informationen.
  • Inställningsmetoden för anslutningen mellan smartphonen och produkten varierar beroende på smartphonen.

Menypunktsdetaljer

Välj för denna enhet:
Används för att välja en bild i produkten som ska överföras till smartphonen.

(1) Välj antingen [Denna bild], [Alla med detta dat.] eller [Flera bilder].

 • Vilka alternativ som visas kan variera beroende på vilket visningssätt som är inställt på kameran.

(2) Om du väljer [Flera bilder], så välj önskade bilder genom att trycka i mitten på styrratten, och tryck sedan på MENU[Enter].

Välja på Smartphone:
Används för att visa alla bilder som är lagrade på produktens minneskort på smartphonens skärm.

OBS!

 • Det går bara att överföra bilder som är lagrade på kamerans minneskort.
 • Det går bara att överföra bilder som är lagrade på minneskortet i det fack som används för uppspelning. Om du vill byta minneskortsfack för uppspelning, så välj MENU → (Uppspelning) → [Välj uppsp.media] → önskat fack.
 • Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA].
  För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
  • För en Android-smartphone
   Starta Imaging Edge Mobile och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar][Bildstorlek för import].
  • För en iPhone/iPad
   Välj Imaging Edge Mobile på inställningsmenyn, och ändra bildstorleken med hjälp av [Bildstorlek för import].
 • RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
 • Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.
 • Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
 • Beroende på formatet för stillbilden, filmen, slow motion-filmen eller quick motion-filmen kan det hända att den inte går att visa eller spela upp på en smartphone.
 • Den här produkten delar anslutningsinformationen för funktionen [Skicka t. Smartph.] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta till produkten, så nollställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur. MENU (Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar][Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge][Av].