Indikatorer som visas vid gaffling

I sökaren

Gaffling med omgivande belysning*
3 bilder i steg om 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 EV

På bildskärmen (Visa all info eller Histogram)

Gaffling med omgivande belysning*
3 bilder i steg om 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 EV

Blixtgaffling
3 bilder i steg om 0,7 EV
Blixtkompensation -1,0 EV

På bildskärmen (För sökare)

Gaffling med omgivande belysning* (den övre indikatorn)
3 bilder i steg om 0,3 EV
Exponeringskompensation ±0,0 EV

Blixtgaffling (den undre indikatorn)
3 bilder i steg om 0,7 EV
Blixtkompensation -1,0 EV

*Omgivande belysning: En generell benämning på annat ljus än blixtljus, inklusive naturligt ljus, glödlampsbelysning och lysrörsbelysning.Medan blixtljus bara blixtrar till ett kort ögonblick är den omgivande belysningen konstant.

OBS!

  • Vid gaffling visas guidemarkörer som anger antalet bilder som ska tas över/under gafflingsindikatorn.
  • När gafflingen påbörjas släcks guidemarkörerna efter hand som kameran lagrar bilder.