Rundvridning av bilder (Rotera)

Används för att vrida lagrade bilder moturs.

  1. Visa den bild som ska vridas, och välj sedan MENU(Uppspelning) → [Rotera].
  2. Tryck i mitten på styrratten.
    Bilden vrids moturs. Bilden vrids när man trycker i mitten.
    När man väl har roterat en bild förblir den roterad även efter det att produkten stängs av.

OBS!

  • Filmfilen spelas upp horisontellt på bildskärmen eller i sökaren på kameran även om du vrider på den.
  • Det kan hända att det inte går att vrida runt bilder som är tagna med andra produkter.
  • När bilder som har roterats spelas upp på en dator kan det hända att de visas i sin ursprungliga riktning beroende på vilken mjukvara som används.