AF-belysning (stillbild)

AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. AF-lampan tänds från det att man trycker ned avtryckaren halvvägs till det att skärpan har låsts för att göra det lättare att ställa in skärpan.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [AF-belysning] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Auto:
AF-lampan tänds automatiskt under mörka förhållanden.
Av:
AF-lampan används inte.

OBS!

 • [AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Film] eller [S&Q-motion].
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] och motivet rör sig (när skärpeindikatorn eller tänds).
  • När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad.
  • När en objektivadapter är monterad.
 • Om en blixt med AF-belysningsfunktion är monterad på multi-gränssnittsskon, tänds även AF-lampan när blixten slås på.
 • Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.