USB-strömförsörjn.

Används för att ställa in om produkten ska förses med spänning via USB-kabeln när produkten ansluts till en dator eller en annan USB-apparat.

  1. MENU (Installation) → [USB-strömförsörjn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Produkten förses med spänning via en USB-kabel när produkten ansluts till en dator osv.
Av:
Kameran förses inte med spänning via en USB-kabel när den är ansluten till en dator eller liknande.


Funktioner som går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel

I nedanstående tabell visas vilka funktioner som går att använda/som inte går att använda samtidigt som kameran spänningsförsörjs via en USB-kabel.
En bock anger att funktionen går att använda och ”―” anger att funktionen inte går att använda.

Funktion Går att använda/går inte att använda
Tagning av bilder
Uppspelning av bilder
Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-anslutningar
Uppladdning av ett batteripaket
Påslagning av kameran utan att ett batteripaket är isatt

OBS!

  • Sätt i batteripaketet i produkten för att driva den via en USB-kabel.