För att skapa DVD-skivor (AVCHD-skivor) från filmer med högupplösning

Det går att skapa DVD-skivor (AVCHD-skivor) som sedan går att spela upp i AVCHD-kompatibla uppspelningsapparater (som t.ex. Sonys Blu-ray-spelare, PlayStation 4 osv.).

A. För att skapa skivor i en dator

Med en Windows-dator går det att kopiera filmer till datorn och bränna DVD-skivor (AVCHD-skivor) med hjälp av PlayMemories Home.
Datorn måste kunna bränna DVD-skivor (AVCHD-skivor).
Den allra första gången man vill skapa en DVD-skiva måste man ansluta kameran till datorn via en USB-kabel. Den nödvändiga mjukvaran installeras automatiskt på datorn. (Internetanslutning krävs.)

Se hjälpguiden till PlayMemories Home för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av PlayMemories Home.

B. För att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa DVD-skivor (AVCHD-skivor) med hjälp av en Blu-ray-inspelare, osv.
Se bruksanvisningen till den apparaten för närmare detaljer.

OBS!

  • När man skapar en DVD-skiva (AVCHD-skiva) med hjälp av PlayMemories Home från filmer som är inspelade i XAVC S-format, omvandlas bildkvaliteten till 1920 × 1080 (60i/50i). Det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten.
    Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten så kopiera filmeran till en dator eller något annat lagringsmedium.
  • När du skapar AVCHD-skivor med PlayMemories Home från filmer som spelats in i AVCHD-formatet med [Inspelningsinst.] inställd på [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] omvandlas bildkvaliteten. Det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Denna omvandling kan ta lång tid. Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten, så använd Blu-ray-skivor.