Fasavk.område

Används för att ställa in om fasavkännings-AF-området ska visas eller ej.

  1. MENU (Kamerainst.1)[Fasavk.område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Fasavkännings-AF-området visas.
Av:
Fasavkännings-AF-området visas inte.

OBS!

  • Fasavkännings-AF går bara att använda med kompatibla objektiv. Om ett inkompatibelt objektiv är monterat går det inte att använda fasavkännings-AF. Det kan hända att fasavkännings-AF inte fungerar ens med somliga kompatibla objektiv, t.ex. gamla objektiv som inte har uppdaterats. För närmare detaljer om kompatibla objektiv, se Sony webbsida för ditt område, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
  • När ett objektiv med A-fattning (säljs separat) är monterat med monteringsadapter LA-EA2 eller LA-EA4 (säljs separat) går det inte att använda den här produktens fasavkännings-AF-funktion.
  • Vid tagning av bilder i APS-C-format med ett objektiv som är kompatibelt med fullt format visas inte området för fasavkännings-AF.
  • Vid filminspelning visas inte fasavkännings-AF-området.