Inst pekplatta

Det går att justera inställningarna för pekplattefunktioner vid tagning med sökaren.

  1. MENU (Installation) → [Inst pekplatta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Drift i vert orient:
Används för att ange om pekplattefunktionerna ska aktiveras vid tagning på höjden med sökaren. Detta gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen vid tagning på höjden.
Positionsläge peksk.:
Används för att ställa in om skärpeinställningsramen ska flyttas till den position man pekar på på skärmen ([Absolut position]), eller flyttas till önskat ställe baserat på dragningsrörelsens riktning och sträcka ([Relativ position]).
Driftområde:
Används för att ställa in området som ska användas för pekplattefunktionerna. Att begränsa användningsområdet gör det möjligt att förhindra oavsiktliga manövrer som orsakas t.ex. av att näsan nuddar vid bildskärmen.

Angående pekpositionsläget

Genom att välja [Absolut position] går det att flytta skärpeinställningsramen till en avlägsen position på ett snabbare sätt eftersom det går att ställa in skärpeinställningsramens position direkt med hjälp av pekmanövrer.

Genom att välja [Relativ position] går det att använda pekskärmen från det ställe där det är enklast, utan att du behöver flytta fingret över stora områden.

Tips

  • För pekplattefunktioner där punkten [Positionsläge peksk.] är inställd på [Absolut position] behandlas området som är inställt som [Driftområde] som hela skärmen.