Klarbildszoom/digital zoom (Zoom)

Med de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen går det att zooma förbi det optiska zoomområdet.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Zoominställning][Klarbildszoom] eller [Digital zoom].
  2. När ett motorzoomobjektiv är monterat vrider man på zoomobjektivets zoomspak eller zoomring för att förstora motivet.
    • När man zoomar förbi det optiska zoomområdet går kameran automatiskt över till en annan zoomfunktion än den optiska zoomen.
  3. När något annat objektiv än ett motorzoom är monterat väljer man MENU → (Kamerainst.2) → [Zoom] → önskat värde.
    Tryck i mitten på styrratten för att avsluta.
    • Du kan även ställa in [Zoom]-funktionen på önskad knapp genom att välja MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp].