Rattinställning

Det går att byta funktioner för den främre och bakre ratten.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Rattinställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tv Av:
Den främre ratten används för att ändra slutartiden, och den bakre ratten för att ändra bländaren.
Av Tv:
Den främre ratten används för att ändra bländaren, och den bakre ratten för att ändra slutartiden.

OBS!

  • [Rattinställning] -funktionen går att använda när tagningsläget är inställt på ”M”.